بازدید مدیران و کارشناسان برق منطقه ای تهران از کارخانه ارم شیمی

بنا به درخواست شرکت برق منطقه ای تهران، تعدادی از مدیران و کارشناسان این شرکت به همراه مسئولین و کارشناسان شرکت متانیر، از خط تولید و مجموعه کارخانه ارم شیمی آذربایجان بازدید نموده و از نزدیک با تواناییهای شرکت آشنا شدند.
این درخواست جهت بررسی تواناییهای شرکت ارم شیمی آذربایجان و استفاده از محصولات این شرکت در شرکت برق منطقه ای تهران انجام گرفت.

product_eramshimi
whatsup_link instagram_eramshimi telegram_eramshimi