شانزدهمین نمایشگاه بین المللی برق تهران

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق در تاریخ پانزدهم آبان ماه سال 95 با حضور تعداد زیادی از شرکتهای داخلی و خارجی، در محل دائمی نمایشگاههای تهران برگزار گردید.
غرفه شرکت ارم شیمی آذربایجان همچون سالهای گذشته پذیرای کارشناسان، مسئولین و علاقمندان ره روغن ترانسفورمر و صنایع وابسته بود.

product_eramshimi
whatsup_link instagram_eramshimi telegram_eramshimi